• Přípravka: 1 500,-/měs.
  • Předžáci: 2 500,-/měs.
  • Žáci: 2 500,-/měs.
  • Junioři: 2 500,-/měs.
  • Hobby: 550,-/měs.

Trvalé příkazy na účet: 27-7251980287/0100.
Variabilní symbol není potřeba, do popisu stačí dopsat jméno závodníka.
Platby, poprosíme, zadat k 15. dni každého měsíce.

Začínáme k 15.5..!

Junioři – od 2004 do 2000 

Tréninky zaměřené na závodní lyžování a příprava k vrcholovému sportu pod vedením kvalifikovaných trenérů LK I., II., nebo III. třídy.
Zimní tréninky út – ne od 8:00 do 11:00 nebo závody po ČR a zahraniční závody.
Letní tréninky pondělí, středa, pátek a neděle od 17:00 do 19:00 zaměřené na fyzickou přípravu.

Poplatky :

  • 15 000,-/za rok 1.9. – 31.8. pro členy co mají trvalý pobyt v Rokytnici nad Jiz. (kmenoví členové LK TJ Spartak). V ceně je celoroční skipas, startovné a náklady na dopravu na závody a ledovce. Nutnost odpracovat 15 brigádnických hodin.
  • 25 000,-/ za rok 1.9. – 31.8. pro členy, kteří nemají trvalý pobyt v Rokytnici (hostující členové LK TJ Spartak). V ceně je startovné a náklady na dopravu na závody a ledovce. Cena celoročního skipasu je 2550,-. Nutnost odpracovat 15 brigádnických hodin.

Poplatky do LK je možné hradit ve dvou splátkách. První část je splatná k 31.10. a druhá část je splatná k 31.1.
Možnost měsíčních plateb, nebo možnost individuální dohody.
Podrobné info na 602 878 223.