• Přípravka: 1 500,-/měs.
  • Předžáci: 2 500,-/měs.
  • Žáci: 2 500,-/měs.
  • Junioři: 2 500,-/měs.
  • Hobby: 550,-/měs.

Trvalé příkazy na účet: 27-7251980287/0100.
Variabilní symbol není potřeba, do popisu stačí dopsat jméno závodníka.
Platby, poprosíme, zadat k 15. dni každého měsíce.

Začínáme k 15.5..!

Předžáci – mladší přípravka 2015 – 2013, starší přípravka 2012 – 2011, předžáci 2010 – 2009 

Zimní tréninky úterý a čtvrtek od 13:00 do 15:00 a v neděli od 8:00 do 11:00 pod vedením trenérů LK nebo lyžařskými instruktory (úterý a čtvrtek) a v neděli pod vedením lyžařských instruktorů.
Děti z MŠ tréninky od 4 let pondělí a pátek od 9:00 do 11:00 hod a středa od 12:30 do 14:30 (vyzvednutí a návrat dětí do MŠ).
Letní tréninky úterý a čtvrtek od 16:00 do 17:30 hod pod vedením trenérů LK.

Poplatky:

  • 5 000,-/ za rok 1.9. – 31.8. pro členy co mají trvalý pobyt Rokytnici nad Jiz. a navštěvují místní ZŠ nebo MŠ (kmenoví členové LK TJ Spartak).
    V ceně je celoroční skipas. Nutnost odpracovat 10 brigádnických hodin od 6 let .
  • 13 000,-/ za rok 1.9. – 31.8. pro členy, kteří nemají trvalý pobyt v Rokytnici a nenavštěvují místní ZŠ nebo MŠ (hostující členové LK TJ Spartak).
    Cena celoročního skipasu je 2550,-. Nutnost odpracovat 10 brigádnických hodin od 6 let .

Poplatky do LK je možné hradit ve dvou splátkách. První část je splatná k 31.10. a druhá část je splatná k 31.1. Možnost měsíčních plateb, nebo možnost individuální dohody.