Výkonnostní předžáci: tréninky zaměřené na závodní lyžování a příprava k možnému budoucímu vrcholovému sportu pod vedením kvalifikovaných trenérů LK I., II., nebo III. třídy.